หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ

สู่

แฟ้มสะสมผลงานของ

นาย ติณณ์ บุญรอด

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล : ติณณ์ บุญรอด

ชื่อเล่น : กิต             อายุ  17

วันเกิด  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2549

งานอดิเรก : ร้องเพลง เรียนออนไลน์ เล่นเกม ออกกำลังกาย

มนุษยสัมพันธ์ดี

55%

วางแผนและโครงสร้าง

80%

ทํางานเป็นทีมได้ดี

45%

กล้าแสดงออกได้ดี

65%

งานอดิเรก

  • ร้องเพลง
  • ออกกำลังกาย
  • เรียนรู้เรื่องที่สนใจ
  • ทำอาหาร

วิชาที่่ถนัด

  • คอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • อังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์
  • ดนตรี

Education
ประวัติการศึกษา

2019

ประถมศึกษา
โรงเรียนอุตรกิจ

เกรดเฉลี่ย 3.80

2022

มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตากพิท

เกรดเฉลี่ย 3.01

2024

มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนผดุง

เกรดเฉลี่ย -

Contact Us

Contact Us

วิดีโอแนะนำตัว(แบบเต็ม)

วิดีโอนี้จะกล่าวถึงข้อมูลสำคัญๆใน Portfolio แบบสรุปและเข้าใจง่าย